Методика відбору персоналу "Корпоративний оціночний профіль" (КОП)

HRM-система «ПерсоналАктив» пропонує Методику «КОП» у якості інструмента діагностики відповідності здобувачів корпоративним стандартам організації-роботодавця.

Чому саме Методика КОП?

Методика КОП – це унікальний інструмент відбору персоналу, що не має аналогів ні в Україні, ні в Росії; це єдина у своєму роді альтернатива першій очній відбірковій співбесіді (структурованому інтерв'ю), у ході якої корпоративні стандарти організації зіставляються з запитами-очікуваннями здобувачів.

Для чого використовується Методика «КОП»

У процесі добору персоналу HR-фахівці мають перевіряти кожного здобувача по трьом базовим параметрам відповідності: рівень професійної підготовки, наявність професійно-значущих особистісних якостей і ментальна відповідність корпоративним стандартам організації. Для діагностики перших двох параметрів відповідності давно розроблені й широко застосовуються досить різноманітні формалізовані оціночні інструменти й процедури. Методика «КОП» є одним з перших формалізованих інструментів оцінювання третього найважливішого параметра відбору – ментальної відповідності претендента корпоративним стандартам організації. Завдяки формалізації й перетворенню структурованого інтерв'ю у валідизований опитувальник з алгоритмами обробки результатів опитувань, дана методика виявилася доступною для автоматизації й стала незамінним інструментом ефективного добору персоналу.

Надійність Методики «КОП»

Методика КОП розроблена й апробована у 2006 році, одержала позитивні відгуки від експертів в області управління персоналом як в Україні, так і в Росії. На даний момент методика не тільки використовується у бланковому варіанті, але також автоматизована й включена в якості інструмента відбору персоналу в широко відомі системи автоматизації управління персоналом.

Коротко про Методику «КОП»

Методика відбору персоналу «Корпоративний оціночний профіль» – дозволяє формалізувати корпоративні стандарти організації, створивши профіль для порівняння, і далі в режимі тестування відбирати працівників, максимально відповідних до даного профілю. Таким чином, методика призначена, з одного боку, для формалізації параметрів, що відносяться до організаційної й корпоративної культури, і їх перетворення в унікальний корпоративний оціночний профіль, а з іншого – для експрес-діагностики здобувачів на предмет відповідності їх очікувань-запитів корпоративним стандартам конкретної організації (її філій або окремих підрозділів). Унікальність методики полягає в тому, що вона дозволяє проводити ефективну оцінку у сфері, що виходить за рамки професійної й особистісної компетентності здобувача, а саме, на рівні ментальної відповідності претендента корпоративним стандартам організації. Крім того, використання Методики «КОП» дозволяє HR-фахівцеві виявити й наочно продемонструвати топ-менеджерам ті елементи організаційної й корпоративної культури (корпоративних стандартів), які найчастіше відкидаються претендентами на роботу в організації (її філіях або окремих підрозділах) або ж, навпаки, служать стійким стимулюючим фактором.

Як організована робота з Методикою «КОП»

  1. Представники організації-роботодавця заповнюють опитувальник, на основі якого формалізується «корпоративний профіль» організації або її підрозділу. Рекомендується створювати окремий профіль для кожного підрозділу, куди проводиться добір здобувачів.
  2. Проводиться тестування здобувачів (оптанти заповнюють опитувальник, який відрізняється від заповнюваного організацією). Процедура тестування для здобувачів повністю повторює стандартну процедуру тестування по інших тестових методиках.
  3. Для обробки результатів тестування й отримання висновку про прогноз успішності роботи претендента в організації, необхідно попередньо обрати з яким саме з наявних «корпоративних профілів» (якщо їх було зроблено декілька) робити зіставлення.
  4. За підсумками процедури зіставлення формується звіт про результати діагностики.

Відкрити приклад звіту …