Оцінка компетенцій

HRM-система «ПерсоналАктив» дає можливість управляти компетентністю персоналу на основі оцінки компетенцій.

Для ефективної реалізації даного завдання у системі передбачено ряд взаємопов’язаних інструментів:

  • словник-конструктор компетенцій – компетенція / індикатор / запитання (кейс) / показники;
  • конструктор моделей компетенцій – вибір компетенцій, значущих для конкретної посади, а також нормування у зв'язці «компетенція – посадова функція»;
  • готовий типовий контент – розроблені HRM-експертами (компанія «Бізнес-Фактор», Росія) типовий словник компетенций і типові моделі компетенцій для посадових позицій (усього більше 70 різних посад);
  • інструменти для проведення оцінки компетенцій (за технологіями – Оцінка 360, Центр Оцінки, Інтерв'ю за компетенціями) – можливість проведення оцінки у бланковому виді або в електронному форматі (через корпоративну локальну мережу або через інтернет).